Over ons

Ons platform, de oplossing voor uw gemeente?

Met ingang van 1 januari 2015 zal de participatiewet in werking treden. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een uitkering. Dat vraagt van uw organisatie niet alleen inzicht in de werkzoekenden, maar vooral inzicht in het vacatureaanbod in uw regio. Is uw gemeente hier klaar voor?

Stichting Brede Kijk Op Werk

Visie

Mede ingegeven door de veranderende wetgeving is de kijk op werk aan het veranderen. Waar het vroeger meestal om betaald werk ging, is de blik nu meer gericht op het totale aanbod van werk in de meest brede zin. Dit omvat ook werkervaringsplekken, stages, vrijwilligerswerk, vakantiewerk, etc.

Door al het werk binnen een bepaalde gemeente of regio zichtbaar te maken, wordt de duurzame inzetbaarheid van mensen in alle lagen van de participatieladder vergroot. Zo worden mensen geïnspireerd en gemotiveerd om zelfstandig te klimmen op de participatieladder. Daarnaast stimuleert het ook de lokale economie.

Wij willen een dynamiek op gang brengen waarin vraag en aanbod verbreedt en inspiratie ontstaat voor nieuwe werkrelaties. Het is onze uitdaging om dit vanuit de brede kijk op werk integraal aan te bieden, om zo de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Missie

Vanuit onze brede kijk op werk constateren wij:

  • Het werk wordt op verschillende mediakanalen aangeboden en is daardoor versnipperd. Mensen zijn niet altijd in staat om alle mediakanalen te vinden.
  • Het werk wordt verkokerd aangeboden door partijen die allen op een verschillend niveau van de participatieladder opereren. Daardoor klimmen mensen niet gemakkelijk op naar een volgende trede.
  • Er is potentieel werk dat niet op de markt wordt aangeboden. Daardoor wordt een deel van de mogelijke werkgelegenheid niet benut.

Vanuit onze brede kijk hebben wij een concept ontwikkeld voor een digitale marktplaats waar alle soorten werk overzichtelijk gepresenteerd worden, zodat het zoeken, vinden en creëren van werk vergemakkelijkt wordt.

De digitale marktplaats ondersteunt gemeenten en bedrijven bij de uitvoering van de participatiewet op lokaal niveau. Door de inzet van lokale partners is het mogelijk beter in te spelen op de lokale behoeften.

Participatieladder

Uitvoering

Werkbijduurstede.nl is een product van Stichting Brede Kijk op Werk. 

De stichting Brede Kijk op Werk draagt op vrijwillige basis zorg voor het actueel houden van de content op de website. Om de continuïteit te waarborgen en ontwikkelingen mogelijk te maken is het nodig om inkomsten te genereren voor de stichting. Dit doen we door fondsenwerving en door het concept te verkopen op commerciële basis. 

Stichting Brede Kijk Op Werk is:

Dieter de VroomenDieter de Vroomen

is consultant en executive coach bij Goed Adviseren. Hij werkt voor directies van technische organisaties, vaak over bedrijfsvoeringsvraagstukken. Toen zijn kinderen op de leeftijd kwamen voor vakantiewerk, merkte Dieter dat het voor pubers enorm moeilijk is om iets te vinden. Aan de andere kant is er wel aanbod en weet de ‘vakantiewerkgeneratie’ wel heel goed de weg op internet. Daarom moest er volgens Dieter een marktplaats komen voor vraag en aanbod van vakantiewerk - en die is er nu op www.werkbijduurstede.nl.

Wilfred ten HeuvelWilfred ten Heuvel

ondersteunt bedrijven op het gebied van grafische producties. Ten Heuvel.FPS adviseert, coördineert en realiseert on- en off line publicaties. Vormgeving en functionaliteit worden vertaald naar een paraktische website in uw huisstijl inclusief brochures, handleidingen en nieuwsbrieven.

"Met werkbijduurstede vinden werknemer en werkgever elkaar eenvoudig. Een veranderende arbeidsmarkt waarin meer felexibiliteit wordt verwacht van werknemer en werkgever heeft behoefte aan een oplossing als deze."

Etske Muis-PriesterEtske Muis

zet zich in voor verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden in en om Wijk bij Duurstede. Zij schakelt met gemak tussen verschillende netwerken en brengt gelijkgestemden bij elkaar. Soms als voorzitter van de OndernemersKring Wijk bij Duurstede, soms als voorzitter van de Stichting Binding, maar altijd op haar eigen manier; betrokken, professioneel, waar nodig zakelijk en waar mogelijk grensverleggend. Dit alles heeft zij ook bijgedragen aan Werk bij Duurstede, met een waardevol concept als resultaat.

Patrick MichePatrick Miché

is onder het motto "Op de fiets naar je werk" als recruiter van Werk in Wijk bij Duurstede betrokken bij dit project.  Hij vindt het belangrijk om het aanbod van vacatures in Wijk inzichtelijk maken voor iedereen die op zoek is naar een leuke baan.  Want een leuke baan maakt deel uit van iemands geluk! Werk in Wijk bij Duurstede ondersteunt bedrijven bij het vinden van de juiste kandidaat voor hun vacatures:  "Wij kunnen de werving & selectie van personeel niet per sé beter dan u, maar wij weten zeker dat wij het samen beter kunnen dan u alleen!"