Publicaties

Publicaties

Door op de afbeeldingen of links te klikken opent u de publicatie in de browser. U kunt deze eventueel downloaden voor eigen gebruik ter promotie van de stichting Brede Kijk op Werk of Werkbijduurstede.nl.


Van lokaal naar regionaal

Artikel Wijkse krant21 maart 2018

Bron: Wijkse Courant

De gemeente Wijk bij Duurstede, OndernemersKring Wijk (OKW) en Stichting Brede Kijk op Werk slaan de handen ineen om het lokaal aankopen te stimuleren. De stichting stelt een lijst met bedrijven op, die als instrument kan dienen voor lokale of regionale aankopen.

Lees het hele artikel...

Van lokaal naar regionaal kopie

Algemeen Dagblad13 maart 2018

Bron: Algemeen Dagblad

Wijk bij Duurstede gaat vooral bij lokale ondernemers kopen Wijk bij Duurstede wil meer producten en diensten inkopen bij lokale of regionale ondernemers. De gemeente werkt hiervoor samen met de ondernemers en wil op dit punt vooroplopen.

Ondernemersverenigingen in Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Bunnik hebben Wijk laten weten dit voorbeeld te volgen. Zij gaan hun gemeentes vragen ook vooral lokaal in te kopen.

Lees het hele artikel...

Lokaal inkopen. Deel 1, hoe zit het

Artikel Wijkse krant2 november 2016

Bron: Wijkse Courant

Het inkoopproces van een gemeente is aan wetten en regels gebonden. De gemeente Wijk bij Duurstede kan zo’n dertien miljoen zelf beïnvloeden. Omdat er vragen gesteld worden als werk verricht wordt door bedrijven buiten de gemeente of regio, is de Wijkse Courant in gesprek gegaan met ambtenaren die namens de gemeente inkopen. Voor dit artikel zijn we op zoek gegaan naar de afspraken – het beleid – dat de gemeente heeft vastgelegd. In een later artikel zullen we op zoek gaan naar de uitvoering van het beleid en hoe het door ondernemers wordt ervaren.

Lees het hele artikel...

Lokaal inkopen. Deel 2, de ervaringen

Artikel Wijkse krant
30 november 2016

Bron: Wijkse Courant

In dit tweede artikel laten we de ondernemers aan het woord. Uit de reacties van de ondernemers blijkt dat lokaal aanbesteden leeft. Voorzitter Etske Muis van de OndernemersKring Wijk bij Duurstede is medeoprichter van de site werkbijduurstede. nl. In haar reguliere contacten met inkopende ambtenaren heeft ze meermaals gehoord dat die pas lokaal mogen gaan als daar een seintje “van boven” voor is gegeven.

Lees het hele artikel...

Q4: Zonder profilering geen toekomst

Q4

3 juli 2015

Tijdens de bijeenkomst van Stichting Q4 werd er door ondernemers en bestuurders uit Heuvelrug en Kromme RijnStreek druk gediscussieerd over gezamenlijke profilering van de regio. Alles vanuit het idee: samen staan we beter op de kaart en zijn we sterker.

Om de discussie goed op gang te brengen lichtte Roy Pamboer het pakket aan maatregelen toe dat tot nu toe is opgesteld voor een sterke economische regio. Na de presentatie van Roy Pamboer gaf Johan Vlasak van de Rabobank Kromme Rijnstreek inspirerende voorbeelden vanuit de regio Brabant en midden Limburg op het gebied van regioprofilering. Na deze opwarmer gingen de aanwezige ondernemers en bestuurders met elkaar in kleine groepjes aan het brainstormen hoe deze regio zich beter kan profileren en nog meer samenwerkingen tot stand kunnen komen.

Het enthousiasme voor verdergaande samenwerking en profilering bruiste er van af. Er werd gesproken over het stimuleren van lokale producten en diensten. Zo zou vraag en aanbod van lokale producten beter samengebracht kunnen worden (via bijvoorbeeld een online platform). Goed voorbeeld in Wijk Bij Duurstede is er al om lokaal werk (van stages, vrijwilligerswerk, banen tot opdrachten) en werkzoekende bij elkaar te brengen via Brede Kijk op Werk.

Lees het hele artikel...

Artikel Eigen Wijks Magazine

Artikel Eigen Wijks Magazine

Vacatures: vraag en aanbod

Nergens vind je een digitale ontmoetingsplaats met zo'n brede kijk op werk!

Hoe komen de vacatures op werkbijduurstede.nl? Dat gebeurt niet alleen via een zoekstysteem, waarbij zowel automatisch alle vacaturesites worden gescand, maar ook persoonlijk. Patrick Miché en Tanja Legemaat ondehouden de contacten met lokale bedrijven. De vrijwilligersvacatures komen binnen via Frank Brouwer (Stichting Binding). En natuurlijk zijn werk- en opdrachtgevers van harte welkom om hun vacatures, stageplekken en/of projecten aan te bieden.

Lees meer in het artikel van Eigen Wijks Magazine.

Promotiekaart Brede Kijk op Werk

Promotiekaart Brede Kijk op WerkWerkbijduurstede.nl is een product van Stichting Brede Kijk op Werk.  De stichting Brede Kijk op Werk draagt op vrijwillige basis zorg voor het actueel houden van de content op de website. Om de continuïteit te waarborgen en ontwikkelingen mogelijk te maken is het nodig om inkomsten te genereren voor de stichting. Dit doen we door fondsenwerving en door het concept te verkopen op commerciële basis. 

Hiervoor gebruiken we deze promotiekaart.

Presentatie Brede Kijk op Werk

PresentatieDe Stichting Brede Kijk op Werk heeft het concept al vele malen gepresenteerd aan diverse instanties en gemeenten. 

Bekijk de presentatie hier.

Lancering website januari 2014

PresentatieOp 6 januari 2014 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd de website gelanceerd.

Lees het artikel hier.